taichi club

Chenjiagou Kung Fu Museum

Chenjiagou Kung Fu Museum

Chenjiagou Kung Fu Museum is founded in 2003,with the Wenxian County Sports Bureau approving the establishment, located

2012-02-18 11:42

Chen Jiagou Wang Yan Chen Style Tai Chi Institute

Chen Jiagou Wang Yan Chen Style Tai Chi Institute

The Chen Jiagou Wang Yan Chen Style Tai Chi Institute was founder in 1996. The president of the institute Zhu Laohu, wh

2012-02-01 11:57

Wen County Yanghu HuLei Taijiquan Research Association

Wen County Yanghu HuLei Taijiquan Research Association

Based on Master Li Jingyan’s Taichi instruction,Master Yang Hu innovatively created a thundering Taichi Chuan in late Q

2012-02-01 11:44

Chenjiagou Taijiquan Research Association

Chenjiagou Taijiquan Research Association

Chenjiagou Taijiquan Research Association is established by Chen Zhiqiang,the 19th generation lineage holder of Chen Fam

2012-01-04 13:23

The Wenxian Chenjiagou Martial Arts Academy

The Wenxian Chenjiagou Martial Arts Academy

The Wenxian Chenjiagou Martial Arts Academy is a first class provincial academic institution, established in collaborati

2011-12-29 14:56

Chenjiagou taijiquan kung fu school

Chenjiagou taijiquan kung fu school

China chenjiagou taijiquan kung fu school is located in taijiquan birthplace--China's henan county chenjiagou, is a spe

2011-12-29 09:36